ประกาศสำคัญเกี่ยวกับทีมแข่งขัน MEGA Esports

 

เนื่องจากเจ้าของทีม MEGA Esports ได้ละเมิดข้อตกลงอันเป็นนโยบายสากลของ League of Legends Esports ที่ทาง Riot กำหนดไว้ โดยคุณ Arnold Tandra ได้มีการจ่ายเงินให้กับนักแข่งล่าช้าหรือไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในสัญญาอย่างเป็นทางการ

 

การดำรงไว้ซึ่งระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับผู้เล่นระดับมืออาชีพคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเจ้าของทีมและทีมงานที่ดูแลลีกการแข่งขัน คุณ Tandra ไม่ได้คำนึงถึงหลักสำคัญเหล่านี้ และจะต้องถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการเข้าร่วมลีกการแข่งขันของ League of Legends ทั่วโลกในทุกตำแหน่งและบทบาท

 

 ทั้งนี้ คุณ Tandra จะไม่สามารถมีส่วนร่วมกับทุกทีมในทุกภูมิภาคภายใต้ตำแหน่งหรือบทบาทใดก็ตาม เขาจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันได้อีกครั้งในปี พ.ศ. 2565 หลังจากผ่านการพิจารณาอย่างเป็นทางการ

Fri, 15 Nov 2019 19:00:16 +0700