สกินใหม่ Ocean Song เปิดให้ใช้งานแล้ว

รายละเอียด


สกินเดี่ยว (ไม่ปิดขาย)

 • Ocean Song Ashe ราคา 1,350 RP
 • Ocean Song Nidalee ราคา 1,350 RP
 • Ocean Song Seraphine ราคา 1,350 RP
 • Ocean Song Yone ราคา 1,350 RP
 • Ocean Song Zeri ราคา 1,350 RP

Prestige (แลกได้จนถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2565)

 • Prestige Ocean Song Seraphine (ไอคอน + กรอบ) ราคา 125 Mythic Essence

โครม่า (ไม่ปิดขาย)

 • บันเดิลโครม่า Ocean Song Ashe (1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, 8 โครม่า) ราคา 2,925 RP
 • บันเดิลโครม่า Ocean Song Nidalee (1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, 8 โครม่า) ราคา 3,190 RP
 • บันเดิลโครม่า Ocean Song Seraphine (1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, 8 โครม่า) ราคา 3,282 RP
 • บันเดิลโครม่า Ocean Song Yone (1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, 8 โครม่า) ราคา 3,282 RP
 • บันเดิลโครม่า Ocean Song Zeri (1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, 8 โครม่า) ราคา 3,282 RP