สกิน EDG เปิดให้ใช้งานแล้ว

สกินเดี่ยว (มีกำหนดปิดขาย)

 • EDG Zoe ราคา 1,350 RP
 • EDG Yuumi ราคา 1,350 RP
 • EDG Viego ราคา 1,350 RP
 • EDG Graves ราคา 1,350 RP
 • EDG Aphelios ราคา 1,350 RP 

Bundle (มีกำหนดปิดขาย)

 • EDG Signature Edition Set (5 แชมเปี้ยน, 5 สกิน, 6 ไอคอน, 5 โครม่า, กรอบ) ราคา 15,288 RP

Signature Set (มีกำหนดปิดขาย)

 • EDG Zoe Signature Set (1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, 1 ไอคอน, 1 โครม่า, กรอบ) ราคา 3,017 RP
 • EDG Yuumi Signature Set (1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, 1 ไอคอน, 1 โครม่า, กรอบ) ราคา 3,017 RP
 • EDG Viego Signature Set (1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, 1 ไอคอน, 1 โครม่า, กรอบ) ราคา 3,017 RP
 • EDG Graves Signature Set (1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, 1 ไอคอน, 1 โครม่า, กรอบ) ราคา 2,970 RP
 • EDG Aphelios Signature Set (1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, 1 ไอคอน, 1 โครม่า, กรอบ) ราคา 3,017 RP