สกิน High Noon Rail Heist เปิดให้ใช้งานแล้ว

รายละเอียด


สกินเดี่ยว (ไม่ปิดขาย)

 • High Noon Katarina ราคา 1,350 RP
 • High Noon Mordekaiser ราคา 1,350 RP
 • High Noon Varus ราคา 1,350 RP
 • High Noon Talon ราคา 1,350 RP
 • High Noon Leona ราคา 1,820 RP (เปิดขายวันที่ 27 พฤษภาคม 2565)

* มอบรายได้ 25% จากการขาย High Noon Talon เข้าไปในรางวัลรวมของการแข่งขัน 2022 Mid-Season Invitational

Pass (ปิดขายวันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 13.59 น.)

 • LOL MSI 2022 High Noon Pass Bundle ราคา 2,650 RP
 • LOL MSI 2022 High Noon Pass ราคา 1,650 RP

* มอบรายได้ 25% จากการขาย Pass เข้าไปในรางวัลรวมของการแข่งขัน 2022 Mid-Season Invitational

สกิน Prestige (แลกได้ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 03.00 น.)

 • Prestige High Noon Talon + ไอคอน & กรอบ ราคา 2,000 Token

Bundle (มีกำหนดปิดขาย)

 • High Noon Rail Heist Mega Bundle (5 แชมเปี้ยน, 5 สกิน, 5 ไอคอน, สกินวอร์ด, กรอบ) ราคา 12,297 RP

Border Set (มีกำหนดปิดขาย)

 • High Noon Katarina Border Set (1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, ไอคอน, สกินวอร์ด, กรอบ) ราคา 2,615 RP
 • High Noon Mordekaiser Border Set (1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, ไอคอน, สกินวอร์ด, กรอบ) ราคา 2,512 RP
 • High Noon Varus Border Set (1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, ไอคอน, สกินวอร์ด, กรอบ) ราคา 2,660 RP
 • High Noon Talon Border Set (1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, ไอคอน, สกินวอร์ด, กรอบ) ราคา 2,660 RP
 • High Noon Leona Border Set (1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, ไอคอน, สกินวอร์ด, กรอบ) ราคา 3,130 RP

* มอบรายได้ 25% จากการขาย High Noon Talon Border Set เข้าไปในรางวัลรวมของการแข่งขัน 2022 Mid-Season Invitational

Chroma Bundle (ไม่ปิดขาย)

 • High Noon Katarina Chroma Bundle (1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, 8 โครม่า) ราคา 3,190 RP
 • High Noon Mordekaiser Chroma Bundle (1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, 8 โครม่า) ราคา 3,087 RP
 • High Noon Varus Chroma Bundle (1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, 8 โครม่า) ราคา 3,235 RP
 • High Noon Talon Chroma Bundle (1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, 8 โครม่า) ราคา 3,235 RP
 • High Noon Leona Chroma Bundle (1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, 5 โครม่า) ราคา 3,330 RP

* มอบรายได้ 25% จากการขาย High Noon Talon Chroma Bundle เข้าไปในรางวัลรวมของการแข่งขัน 2022 Mid-Season Invitational

Orb (มีกำหนดปิดขาย)

 • MSI 2022 High Noon Orb 1 ลูก + MSI 2022 High Noon Token 16 เหรียญ ราคา 250 RP
 • MSI 2022 High Noon Orb 10 ลูก + โบนัส MSI 2022 High Noon Orb 1 ลูก + MSI 2022 High Noon Token 160 เหรียญ ราคา 2,500 RP
 • MSI 2022 High Noon Orb 25 ลูก + MSI 2022 High Noon Grab Bag 1 ใบ + MSI 2022 High Noon Token 400 เหรียญ ราคา 6,250 RP
 • MSI 2022 High Noon Orb 50 ลูก + MSI 2022 High Noon Grab Bag 2 ใบ + MSI 2022 High Noon Exclusive Pack 1 ชิ้น + MSI 2022 High Noon Token 400 เหรียญ ราคา 12,500 RP