โปรโมชั่น Gift Me Please

รายละเอียด


ระยะเวลา
วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 - วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 23:59 น.


เข้าร่วมโปรโมชั่นได้ผ่านทางตัวเกม >> หน้าแรก >> Overview >> Gift Me Please


รายละเอียด
1. Gift Me Please จะให้คุณส่งสกินให้เพื่อน และคุณจะได้รับสกินนั้นด้วยเช่นกัน พร้อมกับ Token (Debonair 2021) เป็นรางวัลพิเศษสำหรับผู้ส่ง
2. Token (Debonair 2021) ที่ได้รับ จะแตกต่างกันตามระดับสกินที่ส่ง

  • ส่งสกินราคา 520 RP ผู้ส่งจะได้รับ 33 Tokens
  • ส่งสกินราคา 750 RP ผู้ส่งจะได้รับ 44 Tokens
  • ส่งสกินราคา 975 RP ผู้ส่งจะได้รับ 55 Tokens
  • ส่งสกินราคา 1,350 RP ผู้ส่งจะได้รับ 77 Tokens
  • ส่งสกินราคา 1,820 RP ผู้ส่งจะได้รับ 99 Tokens

3. Debonair Token จะหมดอายุในวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 04.00 น. หาก ผู้ส่ง ส่งของขวัญหลังวันดังกล่าวข้างต้นจะไม่ได้รับ Token หรือการชดเชยใด ๆ


ข้อที่ควรทราบ
1. ผู้ส่งจะส่งสกินได้มากสุด 3 ครั้งเท่านั้น
2. เงื่อนไขสำคัญสำหรับการส่งสกิน: ผู้ส่ง และ ผู้รับ จะต้องครอบครองแชมเปี้ยนของสกินที่ต้องการ และยังไม่ครอบครองสกินนั้น ถึงสามารถส่งได้
3. สกินที่เปิดขายไม่ถึง 3 เดือน จะไม่ได้เข้าร่วมในอีเวนต์นี้
4. ผู้รับ สามารถรับสกินที่ส่งมาได้ไม่จำกัด
5. อีเวนต์นี้ไม่ได้เข้าร่วมนโยบายการคืนเงินร้านค้า League of Legends โปรดทำความเข้าใจอีเวนต์ก่อนใช้งานทุกครั้ง
6. สำหรับปัญหาใด ๆ ที่พบในอีเวนต์นี้ โปรดติดต่อ Garena Support ประเทศไทย