กิจกรรม TFT Special Event

รายละเอียดกิจกรรมช่วงเวลากิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 - วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 06.00 น.


รางวัลสำหรับ Top 20!

 • อันดับ 1 ได้รับ URF Dowsie
 • อันดับ 2 ได้รับ Chibi แบบสุ่ม
 • อันดับ 3 ได้รับ Tier-3 Little Legends แบบสุ่ม
 • อันดับ 4-5   ได้รับ 3 Ingenious Inventors Egg
 • อันดับ 6-8   ได้รับ 2 Ingenious Inventors Egg
 • อันดับ 9-10 ได้รับ 1 Ingenious Inventors Egg
 • Note: รางวัลจะถูกส่งให้กับผู้เล่นภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2564


วิธีการเล่น
1. คลิก "Start Game" เพื่อเริ่มต้นกิจกรรม
2. กดปุ่มทางด้านขวามือ ตามลำดับที่ขึ้นมาบนจอทางด้านซ้ายมือ
3. ลำดับจะเริ่มตั้งแต่ 1 และจะเพิ่มขึ้น +1 ทุกครั้งที่เราตอบถูก
4. เวลาจำกัดของแต่ละเกมคือ 5 นาที
(ไม่มีเวลาจำกัด สำหรับการใส่ลำดับบนปุ่มทางด้านขวามือ)
5. หากใส่ลำดับผิด เกมจะจบลงทันที และต้องเริ่มตั้งแต่รอบที่ 1 ใหม่


การนับคะแนน
1. คะแนนในแต่ละรอบจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทีละ +1
2. คะแนนจะบวกเมื่อ ใส่ลำดับในรอบนั้นๆ สำเร็จ

 • ยกตัวอย่างเช่น ในรอบที่ 10 เรามี 55 คะแนน และเราใส่ลำดับตัวสุดท้ายของรอบที่ 11 ผิด คะแนนของเกมนั้นจะเท่ากับ 55 คะแนน

3. ผู้เล่นที่มีคะแนนเท่ากัน คนที่จบรอบนั้นๆ ได้เร็วกว่าจะได้อันดับที่ดีกว่า

 • ยกตัวอย่างเช่น GM Peepo จบรอบที่ 10 เวลาที่ใช้ 2:30:00 นาที มี 55 คะแนน
 • GM Alrange จบรอบที่ 10 เวลาที่ใช้ 2:29:59 นาที มี 55 คะแนนเท่ากัน GM Alrange จะได้อันดับดีกว่า

4. หากผู้เล่นมีคะแนนเท่ากันและเวลาเท่ากัน ผู้เล่นที่เล่นก่อนจะได้อันดับดีกว่า
5. คะแนนที่บันทึกใน Leaderboards จะเป็นคะแนนสูงสุด

 • เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะเสียอันดับไป สามารถเล่นได้เรื่อยๆ เลย! และ Leaderboards จะอัปเดตทุก ๆ 1 ชั่วโมง เพราะฉะนั้นถ้าคะแนนยังไม่ขึ้นก็ รอแปปนึงน้าาา


สิ่งที่ควรทราบ
1. ผู้เล่นไม่สามารถเล่นพร้อมกัน 2 หน้าจอได้
2. กิจกรรมจะหยุดนับคะแนนหลังจากหมดช่วงเวลากิจกรรม แต่จะเปิดให้เล่นถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564
3. หากพบว่าใช้โปรแกรมช่วยเล่นจะถูกตัดสิทธิ์ทันที
4. หากพบปัญหาภายในกิจกรรม กรุณาติดต่อได้ที่ Garena Support ประเทศไทย