สกิน Dragonmancer 2021 เปิดให้ใช้งานแล้ว

สกินเดี่ยว (ไม่ปิดขาย)

 • Duality Dragon Volibear ราคา 1,350 RP
 • Tranquility Dragon Karma ราคา 1,350 RP
 • Steel Dragon Thresh ราคา 1,350 RP
 • Lagoon Dragon Kai'Sa ราคา 1,350 RP
 • Truth Dragon Yasuo ราคา 1,820 RP (เปิดขายวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564)
 • Dream Dragon Yasuo ราคา 1,820 RP (เปิดขายวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564)
 • หากมีสกิน Truth หรือ Dream Dragon Yasuo จะมอบส่วนลดให้อีกสกินโดยอัตโนมัติ!

สกิน Prestige (แลกได้ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 04.00 น.)

 • Duality Dragon Volibear Prestige Edition + Icon + กรอบ ราคา 2,000 Token

Mega Bundle (มีกำหนดปิดขาย)

 • Dragonmancer 2021 Mega Bundle (4 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, 4 ไอคอน, กรอบ) ราคา 9,317 RP

Border Set (มีกำหนดปิดขาย)

 • Duality Dragon Volibear Border Set (1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, 1 ไอคอน, กรอบ) ราคา 2,295 RP
 • Tranquility Dragon Karma Border Set (1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, 1 ไอคอน, กรอบ) ราคา 2,295 RP
 • Steel Dragon Thresh Border Set (1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, 1 ไอคอน, กรอบ) ราคา 2,340 RP
 • Lagoon Dragon Kai'Sa Border Set (1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, 1 ไอคอน, กรอบ) ราคา 2,387 RP

Chroma Bundle (ไม่ปิดขาย)

 • Duality Dragon Volibear Chroma Bundle (1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, 8 โครม่า) ราคา 3,190 RP
 • Tranquility Dragon Karma Chroma Bundle (1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, 7 โครม่า) ราคา 3,085 RP
 • Steel Dragon Thresh Chroma Bundle (1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, 8 โครม่า) ราคา 3,235 RP
 • Lagoon Dragon Kai'Sa Chroma Bundle (1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, 8 โครม่า) ราคา 3,282 RP
 • Obsidian Dragon Sett Chroma Bundle (1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, 8 โครม่า) ราคา 3,282 RP

Special Chroma (แลกได้ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 04.00 น.)

 • Emberclaw Chroma (Duality Dragon Volibear) + Icon ราคา 300 Token
 • Emberclaw Chroma (Eternal Dragon Brand) + Icon ราคา 300 Token
 • Emberclaw Chroma (Fae Dragon Ashe) + Icon ราคา 300 Token
 • Emberclaw Chroma (Lagoon Dragon Kai'Sa) + Icon ราคา 300 Token
 • Emberclaw Chroma (Obsidian Dragon Sett) + Icon ราคา 300 Token
 • Emberclaw Chroma (Steel Dragon Thresh) + Icon ราคา 300 Token
 • Emberclaw Chroma (Storm Dragon Aurelion Sol) + Icon ราคา 300 Token
 • Emberclaw Chroma (Storm Dragon Lee Sin) + Icon ราคา 300 Token
 • Emberclaw Chroma (Tranquility Dragon Karma) + Icon ราคา 300 Token

Orb (มีกำหนดปิดขาย)

 • Dragonmancer 2021 Orb 1 ลูก + Token 16 เหรียญ ราคา 250 RP
 • Dragonmancer 2021 Orb 10 ลูก + โบนัส Orb 1 ลูก + Token 160 เหรียญ ราคา 2,500 RP
 • Dragonmancer 2021 Orb 25 ลูก + Bag 1 ใบ + Token 400 เหรียญ ราคา 6,250 RP
 • Dragonmancer 2021 Orb 50 ลูก + Bag 2 ใบ + 1 Pack + Token 800 เหรียญ ราคา 12,500 RP