สกิน Tales from the Rift 2021 เปิดให้ใช้งานแล้ว

สกินเดี่ยว (มีกำหนดปิดขาย)

  • Bewitching Fiora ราคา 1,350 RP
  • Bewitching Nami ราคา 1,350 RP
  • Bewitching Poppy ราคา 1,350 RP
  • Bewitching Syndra ราคา 1,350 RP
  • Bewitching Yuumi ราคา 1,350 RP

หมายเหตุ - สกิน Tales from the Rift ปีก่อน ๆ กลับมาเปิดขายในช่วงเวลานี้เช่นเดียวกัน

Chroma Bundle (มีกำหนดปิดขาย)

  • Bewitching Syndra Chroma Bundle (1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, 8 โครม่า) ราคา 3,235 RP
  • Bewitching Nami Chroma Bundle (1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, 8 โครม่า) ราคา 3,235 RP
  • Bewitching Yuumi Chroma Bundle (1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, 8 โครม่า) ราคา 3,282 RP
  • Bewitching Fiora Chroma Bundle (1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, 8 โครม่า) ราคา 3,235 RP
  • Bewitching Poppy Chroma Bundle (1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, 8 โครม่า) ราคา 2,925 RP