สกิน Sentinels เซต 2 เปิดให้ใช้งานแล้ว

ต่อต้านหมอกทมิฬที่กำลังคืบคลานไปทั่ว เข้าร่วมผู้พิทักษ์แห่งแสงได้แล้ววันนี้


สกินเดี่ยว (ไม่ปิดขาย)

 • Sentinel Pyke ราคา 1,350 RP
 • Sentinel Rengar ราคา 1,350 RP
 • Sentinel Graves ราคา 1,820 RP (เปิดขาย 30 กรกฎาคม 2564)

Mega Bundle (มีกำหนดปิดขาย)

 • RuinedMega Bundle (4 แชมเปี้ยน, 4 สกิน, 1 สกินวอร์ด, 4 ไอคอน, กรอบ) ราคา 10,152 RP


Border Set (มีกำหนดปิดขาย)

 • Sentinel Graves Border Set (1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, 1 สกินวอร์ด, 1 ไอคอน, กรอบ) ราคา 3,130 RP
 • Sentinel Pyke Border Set (1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, 1 สกินวอร์ด, 1 ไอคอน, กรอบ) ราคา 2,707 RP
 • Sentinel Rengar Border Set (1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, 1 สกินวอร์ด, 1 ไอคอน, กรอบ) ราคา 2,660 RP

Chroma Bundle (ไม่ปิดขาย)

 • Sentinel Graves Chroma Bundle (1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, 5 โครม่า) ราคา 3,330 RP
 • Sentinel Pyke Chroma Bundle (1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, 8 โครม่า) ราคา 3,282 RP
 • Sentinel Rengar Chroma Bundle (1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, 7 โครม่า) ราคา 3,130 RP

Orb (มีกำหนดปิดขาย)

 • 1 Sentinels 2021 Orb + 16 Tokens ราคา 250 RP
 • 10 Sentinels 2021 Orb + 1 Bonus Orb + 160 Tokens ราคา 2,500 RP
 • 25 Sentinels 2021 Orb + 1 Sentinels Resolve Bag + 400 Tokens ราคา 6,250 RP
 • 50 Sentinels 2021 Orb + 2 Sentinels Resolve Bags + 1 Sentinels Relic Pack + 800 Tokens ราคา 12,500 RP