โปรโมชั่น Summoner's Wish


1. Summoner’s Wish คืออะไร?
Summoner’s Wish หรือ พรของซัมมอนเนอร์ คือกิจกรรมที่ให้ซัมมอนเนอร์ได้ขอพรจาก Celestine Soraka เพื่อลดราคาสกินใดก็ได้ที่มีการเปิดขายอยู่ เป็นจำนวน 3 ตัว

2. ระยะเวลากิจกรรม
19 - 22 กรกฏาคม เวลา 23.59 น.

3. การลดราคาสกิน มีวิธีการคิดอย่างไร?
สกินทั้ง 3 ตัวที่ผู้เล่นเลือกมานั้น จะต้องเริ่มซื้อสกินจากซ้ายไปขวา โดยเรียงจาก “สกินที่มีราคาสูงที่สุด” ไปยัง “สกินที่มีราคาน้อยที่สุด”
  • สกินตัวที่หนึ่ง = ลด 5%
  • สกินตัวที่สอง = ลด 15%
  • สกินตัวที่สาม = ฟรี!!!

4. สกินที่สามารถซื้อได้จากกิจกรรมนี้ มีสกินอะไรบ้าง
สกิน Limited, Mythic, Prestige และสกินใหม่ๆ ที่ยังเปิดขายไม่ถึง 3 เดือน จะไม่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

5. ปัญหาที่พบบ่อย
ถาม: เลือกสกินไม่ครบ 3 ตัวสามารถกดขอพรเพื่อขอส่วนลดได้ไหม?
ตอบ: ไม่ได้ ซัมมอนเนอร์จำเป็นที่จะต้องเลือกสกินให้ครบ 3 ตัวก่อนจึงจะขอพรได้

ถาม: ถ้าหากกดยืนยันขอพรไปแล้ว แก้ไขสกินที่ต้องการลดราคาได้หรือไม่?
ตอบ: ไม่ได้ ดังนั้นซัมมอนเมอร์ควรจะตรวจสอบสกินที่ต้องการให้ถูกต้องก่อนกดยืนยัน

ถาม: หลังจากขอพรแล้วสามารถซื้อสกินใดก็ได้เลยใช่หรือไม่?
ตอบ: ไม่ได้ ซัมมอนเนอร์จะต้องซื้อสกินโดยเรียงลำดับจากสกินแรกไปจนถึงสกินลำดับที่ 3

ถาม: ทำไมหน้าแชมเปี้ยนเป็นสีเทา?
ตอบ: นั่นหมายถึงซัมมอนเนอร์ยังไม่ครอบครองแชมเปี้ยนตัวดังกล่าวจึงทำให้ไม่สามารถซื้อสกินได้ แนะนำว่าให้ไปซื้อแชมเปี้ยนในเกมก่อน จากนั้นมา Re-login ที่หน้ากิจกรรมอีกครั้งจึงจะขอพรได้

ถาม: จะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากมีสกินของแชมเปี้ยนตัวนั้นๆครบแล้ว?
ตอบ: กิจกรรมนี้จะแสดงเฉพาะสกินที่ยังไม่ได้ครอบครอง ดังนั้นสกินที่ถูกครอบครองแล้วจะไม่ปรากฎในหน้ากิจกรรม
ข้อควรระวัง: โปรดหลีกเลี่ยงการซื้อสกินผ่านตัวเกม หลังจากที่ทำการขอพรเรียบร้อยแล้ว อาจจะส่งผลให้ไม่สามารถซื้อสกินลดราคาผ่านหน้ากิจกรรมได้อีก