สกิน Ruined 2021 เปิดให้ใช้งานแล้ว

Aspect ผู้ล่มสลาย Ruined Pantheon ผู้ถูกครอบงำ เปิดให้เป็นเจ้าของแล้ววันนี้


สกินเดี่ยว (ไม่ปิดขาย)

  • Ruined Pantheon ราคา 1,350 RP

สกิน Prestige (แลกได้จนถึง 26 สิงหาคม 2564 เวลา 03.00 น.)

  • Ascended Pantheon Prestige Edition (1 สกิน, 1 ไอคอน, 1 กรอบ) ราคา 2,000 Token

Mega Bundle (มีกำหนดปิดขาย)

  • Sentinel Mega Bundle (5 แชมเปี้ยน, 5 สกิน, 1 สกินวอร์ด, 5 ไอคอน, กรอบ) ราคา 12,445 RP

Border Set (มีกำหนดปิดขาย)

  • Ruined Pantheon Border Set (1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, 1 สกินวอร์ด, 1 ไอคอน, กรอบ) ราคา 2,615 RP

Chroma Bundle (ไม่ปิดขาย)

  • Ruined Pantheon Chroma Bundle (1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, 8 โครม่า) ราคา 3,190 RP

Orb (มีกำหนดปิดขาย)

  • 1 Ruined 2021 Orb + 16 Tokens ราคา 250 RP
  • 10 Ruined 2021 Orb + 1 Bonus Orb + 160 Tokens ราคา 2,500 RP
  • 25 Ruined 2021 Orb + 1 Ruined Siege Bag + 400 Tokens ราคา 6,250 RP
  • 50 Ruined 2021 Orb + 2 Ruined Siege Bags + 1 Ruined Wraith Pack + 800 Tokens ราคา 12,500 RP