สกิน Sentinels 2021 เปิดให้ใช้งานแล้ว

ต่อต้านหมอกทมิฬที่กำลังคืบคลานไปทั่ว เข้าร่วมผู้พิทักษ์แห่งแสงได้แล้ววันนี้


สกินเดี่ยว (ไม่ปิดขาย)

 • Sentinel Diana ราคา 1,350 RP
 • Sentinel Irelia ราคา 1,350 RP
 • Sentinel Olaf ราคา 1,350 RP
 • Sentinel Riven ราคา 1,350 RP
 • Sentinel Vayne ราคา 1,820 RP (เปิดขาย 16 กรกฎาคม 2564)

Mega Bundle (มีกำหนดปิดขาย)

 • Sentinel Mega Bundle (5 แชมเปี้ยน, 5 สกิน, 1 สกินวอร์ด, 5 ไอคอน, กรอบ) ราคา 12,445 RP

บันเดิ้ลการกุศล
รายได้ตั้งแต่ 9 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม Riot จะบริจาครายได้ 100% ให้กับ Riot Games Social Impact Fund!

 • Sentinel Olaf All-Star Bundle (1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, 3 อีโมต, 1 ไอคอน, 8 โครม่า, กรอบ) ราคา 7,130 RP
 • Sentinel Olaf ราคา 1,350 RP
 • Sentinel Olaf Border Set (1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, 1 ไอคอน, กรอบ) ราคา 2,690 RP
 • Sentinel Olaf Chroma Bundle (1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, 8 โครม่า) ราคา 4,780 RP

Border Set (มีกำหนดปิดขาย)

 • Sentinel Vayne Border Set (1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, 1 สกินวอร์ด, 1 ไอคอน, กรอบ) ราคา 3,130 RP
 • Sentinel Irelia Border Set (1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, 1 สกินวอร์ด, 1 ไอคอน, กรอบ) ราคา 2,660 RP
 • Sentinel Diana Border Set (1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, 1 สกินวอร์ด, 1 ไอคอน, กรอบ) ราคา 2,660 RP
 • Sentinel Riven Border Set (1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, 1 สกินวอร์ด, 1 ไอคอน, กรอบ) ราคา 2,660 RP
 • Sentinel Olaf Border Set (1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, 1 สกินวอร์ด, 1 ไอคอน, กรอบ) ราคา 2,690 RP

Chroma Bundle (ไม่ปิดขาย)

 • Sentinel Vayne Chroma Bundle (1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, 5 โครม่า) ราคา 3,330 RP
 • Sentinel Irelia Chroma Bundle (1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, 8 โครม่า) ราคา 3,235 RP
 • Sentinel Diana Chroma Bundle (1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, 8 โครม่า) ราคา 3,235 RP
 • Sentinel Riven Chroma Bundle (1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, 8 โครม่า) ราคา 3,235 RP
 • Sentinel Olaf Chroma Bundle (1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, 8 โครม่า) ราคา 4,780 RP

Pass (ปิดขายวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 13.59 น.)

 • LOL Sentinels 2021 Pass ราคา 1,650 RP
 • LOL Sentinels 2021 Pass Bundle ราคา 2,650 RP