สกิน PROJECT 2021 เปิดให้ใช้งานแล้ว

เหล่าชีวะจักรกลต้องเข้าห้ำหั่นกันอีกครั้งในสกิน PROJECT 2021

สกินเดี่ยว (ไม่ปิดขาย)
 • PROJECT: Sejuani ราคา 1,350 RP
 • PROJECT: Mordekaiser ราคา 1,820 RP
 • PROJECT: Renekton ราคา 1,820 RP
 • PROJECT: Senna ราคา 1,350 RP
 • PROJECT: Sylas ราคา 1,350 RP
 • PROJECT: Varus ราคา 1,350 RP


สกิน Prestige (แลกได้จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 03.00 น.)
 • PROJECT: Sylas Prestige Edition ราคา 2,000 PROJECT 2021 Token


Mega Bundle (มีกำหนดปิดขาย)
 • PROJECT 2021 Mega Bundle (6 แชมเปี้ยน, 6 สกิน, 1 สกินวอร์ด, 6 ไอคอน) ราคา 14,946 RP


Border Set (มีกำหนดปิดขาย)
 • PROJECT: Sejuani Border Set  (1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, 1 สกินวอร์ด, 1 ไอคอน, กรอบ) ราคา 2,660 RP
 • PROJECT: Mordekaiser Border Set  (1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, 1 สกินวอร์ด, 1 ไอคอน, กรอบ) ราคา 2,982 RP
 • PROJECT: Renekton Border Set  (1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, 1 สกินวอร์ด, 1 ไอคอน, กรอบ) ราคา 3,130 RP
 • PROJECT: Senna Border Set  (1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, 1 สกินวอร์ด, 1 ไอคอน, กรอบ) ราคา 2,707 RP
 • PROJECT: Sylas Border Set  (1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, 1 สกินวอร์ด, 1 ไอคอน, กรอบ) ราคา 2,707 RP
 • PROJECT: Varus Border Set  (1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, 1 สกินวอร์ด, 1 ไอคอน, กรอบ) ราคา 2,360 RPChroma Bundle (ไม่ปิดขาย)
 • PROJECT: Sejuani Chroma Bundle (1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, 7 โครม่า) ราคา 3,130 RP
 • PROJECT: Mordekaiser Chroma Bundle (1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, 8 โครม่า) ราคา 3,557 RP
 • PROJECT: Renekton Chroma Bundle (1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, 5 โครม่า) ราคา 3,330 RP
 • PROJECT: Senna Chroma Bundle (1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, 8 โครม่า) ราคา 3,282 RP
 • PROJECT: Sylas Chroma Bundle (1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, 8 โครม่า) ราคา 3282 RP
 • PROJECT: Varus Chroma Bundle (1 แชมเปี้ยน, 1 สกิน, 8 โครม่า) ราคา 3,235 RPPass (มีกำหนดปิดขาย)
 • บันเดิ้ล LOL PROJECT 2021 Pass ราคา 2,650 RP
 • LOL PROJECT 2021 Pass ราคา 1,650 RP


Orb (มีกำหนดปิดขาย)
 • PROJECT 2021 Orb 1 ลูก + Token 16 ชิ้น ราคา 250 RP
 • PROJECT 2021 Orb 10 ลูก + โบันส Orb 1 ลูก + Token 160 ชิ้น ราคา 2,500 RP
 • PROJECT 2021 Orb 50 ลูก + G/Netic Bag 2 ชิ้น + Token 800 ชิ้น ราคา 12,500 RP
 • PROJECT 2021 Orb 25 ลูก + G/Netic Bag 1 ชิ้น + Token 400 ชิ้น ราคา 6,250 RP