ทักษะและความสามารถของ Dr.Mundo

“รักษา” ผู้ป่วยทุก ๆ คนและไปไหนก็ได้ตามใจต้องการไปกับการอัปเดต Dr. Mundo


“ข้าต้องเป็นหมอที่ดีแน่ ๆ เลย ผู้ป่วยไม่เคยกลับมาอีกเลย”


 ติดตัว - Goes Where He Pleases
Dr. Mundo ป้องกันเอฟเฟกต์หยุดการเคลื่อนไหวที่เข้ามาครั้งต่อไป แต่เสียพลังชีวิตปัจจุบันและทิ้งถังสารเคมีรอบ ๆ แทน Dr. Mundo สามารถเก็บถังได้โดยการเดินเหยียบ ซึ่งจะฟื้นฟูพลังชีวิตส่วนหนึ่งตามพลังชีวิตสูงสุดและลดคูลดาวน์ของสกิลติดตัว ถังจะถูกทำลายหากศัตรูเหยียบ

Dr. Mundo ยังเพิ่มการฟื้นฟูพลังชีวิตตามพลังชีวิตสูงสุดอีกด้วย
 Q - Infected Bonesaw
Dr. Mundo ปาเครื่องเลื่อยกระดูกปนเปื้อน สร้างความเสียหายเวทตามพลังชีวิตปัจจุบันของเป้าหมายให้กับศัตรูตัวแรกที่โดนและสโลว์พวกเขา

 W - Heart Zapper
Dr. Mundo ช็อตไฟฟ้าตัวเองชั่วขณะหนึ่ง สร้างความเสียหาเวทต่อเนื่องให้กับศัตรูใกล้เคียงและสะสมความเสียหายที่ได้รับเป็นหลอดพลังชีวิตสีเทา เมื่อสกิลสิ้นสุดลง Dr. Mundo สร้างความเสียหายเวทรุนแรงให้กับศัตรูใกล้เคียงและฮีลหลอดเลือดสีเทาหากโจมตีโดนศัตรู (การฮีลจะถูกลดลงเมื่อโจมตีเพียงมินเนี่ยนหรือสัตว์ป่า) Dr. Mundo สามารถใช้สกิลนี้ซ้ำเพื่อหยุดเอฟเฟกต์ก่อนได้

 E - Blunt Force Trauma
ติดตัว - Dr. Mundo ได้รับโบนัสพลังโจมตี เพิ่มขึ้นตามพลังชีวิตที่หายไป

ใช้งาน - Dr. Mundo กระแทกกระเป๋า “แพทย์” ไปที่ศัตรู สร้างความเสียหายกายภาพตามพลังชีวิตที่หายไปของเขา หากศัตรูถูกสังหาร พวกเขาจะกระเด็นออกไปและสร้างความเสียหายแก่ศัตรูที่ทุละผ่านตามความเสียหายขั้นต่ำของสกิลนี้


 R - Maximum Dosage
Dr. Mundo สูบฉีดสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย ฮีลเลือดตามพลังชีวิตที่หายไปทันที จากนั้นฮีลตามสัดส่วนพลังชีวิตสูงสุดของเขาเป็นระยะเวลานาน ทำให้ได้รับโบนัสความเร็วเคลื่อนที่และพลังโจมตีขณะสกิลนี้ทำงาน

“ข้าเริ่มการฝึกซ้อมครั้งแรกโดยใช้เพียงเครื่องเลื่อยกระดูกและความฝัน”
 

 

 

 

มาเป็นหมอที่เก่งที่สุดในแพตช์ 11.12 กัน!