ป้องกันและทำลาย

การต่อสู้ใน Howling Abyss

Howling Abyss สนามรบใน League of Legends ที่มีลักษณะเด่นคือสะพานเลนเดียวแห่งนี้ จะมีฐานทัพ 2 ฝ่าย ที่อยู่คนละปลายสะพาน แต่ละฝ่ายจะได้รับการปกป้องจากป้อมปราการที่อยู่บนสะพาน ถึง 2 อัน และ inhibitor อีกหนึ่งอัน และ Nexus ก็มีการปกป้องด้วยป้อมปราการอีก 2 อัน และไม่มีพื้นที่ป่ากลางแบบสนามรบอื่น จึงทำให้ Howling Abyss เกิดการปะทะกันจากทั้งสองฝ่ายบ่อยครั้ง และเข้มข้นมากกว่าทุกพื้นที่

จุดเปลี่ยนกระแสเกม

ไม่มีการกลับไปฟื้นฟูและซื้อของที่จุดเกิด

ที่จุดเกิดของ Howling Abyss นั้นแตกต่างจากแผนที่อื่นๆ ซึ่งเมื่อคุณเดินออกจากฐาน คุณจะไม่สามารถกลับมาฟื้นฟูพลังชีวิต และไม่สามารถซื้อของได้เลย แชมเปี้ยนทุกคนสามารถซื้อของได้ตอนที่ฟื้นจากความตายในสนามรบ และที่นี่คุณไม่สามารถใช้ Recall ได้ในโหมดนี้

Health Relics

เพราะไม่มีการย้อนกลับไปฟื้นฟูพลังชีวิตที่ฐาน แต่คุณก็สามารถฟื้นฟูพลังชีวิตได้ด้วยการเก็บ Health Relics ที่อยู่กระจายในพื้นที่สะพาน เมื่อคุณเก็บวัตถุฟื้นพลังเหล่านี้ คุณจะได้รับการฟื้นฟูพลังชีวิตและมานาจำนวนหนึ่งอย่างรวดเร็ว

อินฮิบบิเตอร์อันเดียว

เนื่องจากเป็นการชิงชัยกันด้วยเลนเดียว แต่ละทีมก็จะมี inhibitor เพียงอันเดียวด้วย ซึ่งมันสามารถช่วยให้คุณเอาชนะได้ง่ายขึ้น เมื่อที่คุณสามารถพังมันได้ ทีมของคุณจะทำการส่ง Super Minions ออกมา 2 ตัวต่อ Minion หนึ่งชุด คุณควรพยายามปกป้อง inhibitor ด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่มี

คลังแสงแห่ง Howling Abyss

Items

  • Hunter's Machete

  • Doran's Blade

  • Doran's Ring

  • Needlessly Large Rod

  • Spirit Stone

  • Elixir of Fortitude

  • Elixir of Brilliance

  • Oracle's Extract

  • Guardian's Horn

  • Archangel's Staff

  • Manamune

  • Rod of Ages

  • Tear of the Goddess

  • Thornmail

  • Rabadon's Deathcap

  • Banshee's Veil

  • Orb of Winter

  • Deathfire Grasp

  • Zhonya's Hourglass

  • Grez's Spectral Lantern

  • Sanguine Blade

  • Entropy

  • The Lightbringer

  • Hextech Sweeper

  • Spirit of the Spectral Wraith

  • Spirit of the Ancient Golem

  • Spirit of the Elder Lizard