the Rebel
Xayah

ตัวละคร

มาคส์แมน

ระดับความยาก

ง่าย / ปานกลาง / ยาก

Xayah คือนักปฏิวัติชาว Vastayan ผู้ที่ต่อสู้ด้วยความรวดเร็วแม่นยำและเฉียบคมอันตรายถึงตาย นางทำการก่อสงครามส่วนตัวเพื่อปกป้องผู้คนของนาง นางใช้มีดขนนกที่รวดเร็วและเฉียบคมเพื่อเชือดเฉือนใครก็ตามที่กล้าขัดขวางนาง Xayah ต่อสู้เคียงข้าง Rakan ผู้เป็นทั้งเพื่อนร่วมรบและคนรักเพื่อปกป้องชนเผ่าที่ใกล้สูญพันธุ์ของพวกเขา และเพื่อกอบกู้ชนเผ่าให้กลับคืนสู่ความยิ่งใหญ่ในอดีตดังภาพในจินตนาการของนาง

แนะนำสกิล

สกิลติดตัว
Clean Cuts
หลังจากที่ใช้สกิล การโจมตีปกติของ Xayah จะโจมตีเป้าหมายทุกตัวในเส้นตรงและทิ้งขนนกเอาไว้

สกิน