the Uncaged Wrath of Zaun
Warwick

ตัวละคร

นักสู้

ระดับความยาก

ง่าย / ปานกลาง / ยาก

Warwick คือสัตว์ประหลาดกระหายเลือดที่ออกล่าตามซอกซอยสีเทาแห่ง Zaun การทดลองที่สร้างความเจ็บปวดทั้งกายและใจทำให้ร่างของเขาเปลี่ยนไป ร่างนั้นถูกหลอมรวมเข้ากับระบบถังและเครื่องสูบที่ซับซ้อน ระบบเครื่องจักรดังกล่าวจะเติมสารเคมีที่ทำให้ความเดือดดาลพุ่งพล่านในเส้นเลือดของเขา เขาจะปรากฏตัวออกมาจากเงามืดแล้วออกล่าอาชญากรที่ก่อความไม่สงบในเมือง จมูกของ Warwick ไวต่อกลิ่นเลือด ซึ่งมันก็ทำให้เขาคลุ้มคลั่งเมื่อได้กลิ่น ใครก็ตามที่ทิ้งรอยเลือดเอาไว้จะไม่สามารถหนีรอดไปจากเขาได้

แนะนำสกิล

สกิลติดตัว
Eternal Hunger
การโจมตีปกติของ Warwick จะสร้างโบนัสความเสียหายเวท หาก Warwick มีพลังชีวิตต่ำกว่า 50% เขาจะฮีลตนเองตามจำนวนนั้น หาก Warwick มีพลังชีวิตต่ำกว่า 25% ผลฮีลนี้จะมีผล 3 เท่า

สกิน