the Machine Herald
Viktor

ตัวละคร

นักเวท

ระดับความยาก

ง่าย / ปานกลาง / ยาก

ผู้นำแห่งเทคโนโลยีของยุคใหม่ Viktor ใช้ทั้งชีวิตของเขาเพื่อการพัฒนาของมนุษยชาติ เขาเป็นนักอุดมคติที่พยายามจะยกระดับความเข้าใจของชาว Zaun ไปอีกขั้น เขาเชื่อว่ามีเพียงการยอมรับการวิวัฒนาการอันยิ่งใหญ่ของเทคโนโลยีเท่านั้นที่จะทำให้มนุษยชาติก้าวไปถึงขีดจำกัดของตัวเองได้ ด้วยร่างกายที่ถูกปรับแต่งด้วยโลหะและวิทยาศาสตร์ Viktor พยายามสร้างอนาคตแบบที่เขาต้องการด้วยศรัทธาเต็มเปี่ยม

แนะนำสกิล

สกิลติดตัว
Glorious Evolution
Viktor สามารถอัปเกรดสกิลพื้นฐานเมื่อเขาทำการสังหารศัตรู

สกิน