the Lady of Clockwork
Orianna

ตัวละคร

นักเวท

ระดับความยาก

ง่าย / ปานกลาง / ยาก

Orianna เคยเป็นเด็กผู้หญิงที่แสนอยากรู้อยากเห็น แต่ตอนนี้เธอกลายมาเป็นความอัศจรรย์ทางเทคโนโลยีที่สร้างจากกลไกนาฬิกาทั้งร่าง เนื่องจากเธอเคยล้มป่วยอย่างรุนแรงหลังจากประสบอุบัติเหตุในเขตส่วนล่างของเมือง Zaun ทำให้อวัยวะแสนบอบบางของเธอต้องถูกแทนที่ด้วยเครื่องจักร ทีละชิ้น ทีละชิ้น จนหมด เธอมีลูกบอลจักรกลที่เธอสร้างขึ้นมาเป็นเพื่อนและผู้ปกป้องของเธอวนเวียนอยู่รอบตัว และตอนนี้ Orianna ได้ออกเดินทางอย่างอิสระสู่ความมหัศจรรย์ของเมือง Piltover และโลกทั้งใบ

แนะนำสกิล

สกิลติดตัว
Clockwork Windup
การโจมตีปกติของ Orianna จะสร้างโบนัสความเสียหายเวทเพิ่ม ความเสียหายนี้จะเพิ่มขึ้นหาก Orianna โจมตีเป้าหมายเดิม

สกิน