the Bestial Huntress
Nidalee

ตัวละคร

มือสังหาร

ระดับความยาก

ง่าย / ปานกลาง / ยาก

เติบโตขึ้นจากในป่าที่ลึกที่สุด Nidalee เป็นเจ้าแห่งการแกะรอยที่สามารถแปลงร่างเป็นเสือที่ดุร้าย ไม่ว่าเธอจะเป็นทั้งสตรีหรือสัตว์ร้ายก็ตาม เธอได้ป้องกันดินแดนของเธอจากผู้ล่วงล้ำด้วยวิธีการอันโหดร้ายด้วยการวางกับดักอย่างรอบคอบและการปาหอกอย่างคล่องแคล่วทำให้เหยื่อของเธอไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ก่อนเข้าตะครุบในร่างเสือ -- มีผู้โชคดีเพียงน้อยนิดที่จะรอดชีวิตไปบอกเล่าเรื่องราวของผู้หญิงป่าที่มีสัญชาตญาณคมกริบราวกับใบมีดและมีกรงเล็บที่คมยิ่งกว่า...

แนะนำสกิล

สกิลติดตัว
Prowl
เมื่อ Nidalee วิ่งผ่านพุ่มหญ้า เธอจะมีความเร็วการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น 10% เป็นเวลา 2 วินาที และจะสามารถเพิ่มขึ้นได้เป็น 30% เมื่อเดินทางไปหาแชมเปี้ยนศัตรูที่สามารถมองเห็นได้ โดยที่ต้องอยู่ในระยะไกลไม่เกิน 1,400 หน่วย

การสร้างความเสียหายให้แชมเปี้ยน หรือสัตว์ป่า ด้วยสกิล Javelin Toss หรือ Bushwhack จะทำให้ศัตรูติดเครื่องหมาย Hunted (ถูกตามล่า) ทำให้ได้รับ True Sight บนตัวเป้าหมายเป็นเวลา 4 วินาที และในระหว่างนี้ Nidalee จะได้รับความเร็วการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น 10% (เพิ่มได้มากสุด 30% เมื่อเดินมุ่งตรงไปศัตรูที่ติดเครื่องหมาย Hunted อยู่) แล้วสกิล Takedown และ Pounce ของร่างเสือภูเขา ที่ใช้กับศัตรูที่ติดเครื่องหมายอยู่จะทรงพลังมากยิ่งขึ้น

สกิน