the Wuju Bladesman
Master Yi

ตัวละคร

มือสังหาร

ระดับความยาก

ง่าย / ปานกลาง / ยาก

Master Yi ได้ฝึกฝนทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อให้ความคิดและการกระทำกลายเป็นสิ่งเดียวกัน ถึงแม้เมื่อมีปัญหา ความรุนแรงจะเป็นทางเลือกสุดท้ายของเขา แต่ความเร็วและความสวยงามของกระบวนท่าของเขานั้น เป็นสิ่งที่รับประกันว่าปัญหานั้นจะหมดไปอย่างรวดเร็ว เขาเป็นผู้ฝึกฝนศาสตร์ Wuju แห่ง Ionia คนสุดท้าย Yi อุทิศชีวิตของเขาเพื่อส่งต่อวิชานี้ให้แก่ผู้คนของเขา คอยสอดส่องดูแลพวกลูกศิษย์ที่มีความสามารถของเขา และคัดเลือกผู้ที่คู่ควรที่สุดด้วย Seven Lenses of Insight

แนะนำสกิล

สกิลติดตัว
Double Strike
ทุกการโจมตีอย่างต่อเนื่องไม่กี่ครั้ง Master Yi จะโจมตีสองครั้ง

สกิน