the Revered Inventor
Heimerdinger

ตัวละคร

นักเวท

ระดับความยาก

ง่าย / ปานกลาง / ยาก

นักวิทยาศาสตร์ยอเดิ้ลสติเฟื่องที่ฉลาดหลักแหลม ศาสตราจารย์ Cecil B. Heimerdinger เป็นหนึ่งในนักประดิษฐ์ที่มีการริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ และยังเป็นที่ยอมรับนับถือมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาใน Plitover ทำงานอย่างไม่หยุดหย่อนราวกับส่วนประสาทได้ถูกครอบงำ เขาต้องการที่จะตอบปัญหาที่เข้าใจได้ยากที่สุดในจักรวาล แม้ว่าทฤษฎีของเขาจะลึกลับและฟังดูยากที่จะเข้าใจได้ Heimerdinger ได้สร้างเครื่องจักรที่เหลือเชื่อบางอย่าง--และไม่ต้องพูดถึงเรื่องความอันตราย ให้กับ Piltover และคอยซ่อมบำรุงด้วยวิธีการของเขาทำให้มันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แนะนำสกิล

สกิลติดตัว
Hextech Affinity
Heimerdinger จะได้รับความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นเมื่ออยู่ใกล้ ๆ ป้อมปราการฝ่ายตนหรือป้อมปืนของ Heimerdinger

สกิน