the Ancient Fear
Fiddlesticks

ตัวละคร

นักเวท

ระดับความยาก

ง่าย / ปานกลาง / ยาก

มีบางอย่างได้ตื่นขึ้นใน Runeterra สิ่งโบราณ สิ่งที่น่ากลัว ความสยองขวัญที่เป็นอมตะ เป็นที่รู้จักกันในนาม Fiddlesticks สิ่งมีชีวิตที่ลอบสังเกตการณ์ความเป็นอยู่ของสังคมมนุษย์ มักจะชอบไปยังพื้นที่ที่มีแต่ความหวาดระแวง และกลืนกินเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายเหล่านั้น กวัดแกว่งเคียวอันเรียวแหลม สิ่งมีชีวิตอันแห้งเหี่ยวและน่ากลัวคือผู้เก็บเกี่ยวความหวาดกลัว ทำลายจิตใจของผู้เคราะห์ร้ายที่มีชีวิตอยู่ในทุกที่ที่เขาผ่าน จงระวังเสียงของอีกาหรือเสียงกระซิบของสิ่งมีชีวิตที่<i>คล้าย</i>มนุษย์ให้ดี ... Fiddlesticks กลับมาแล้ว

แนะนำสกิล

สกิลติดตัว
A Harmless Scarecrow
เครื่องประดับของ Fiddlesticks จะถูกแทนที่ด้วยรูปปั้นหุ่นไล่กา

สกิน