the Burning Vengeance
Brand

ตัวละคร

นักเวท

ระดับความยาก

ง่าย / ปานกลาง / ยาก

ครั้งหนึ่งเคยเป็นชนเผ่าของดินแดนแห่งน้ำแข็ง Freljord ที่มีชื่อเดิมว่า Kegan Rodhe เขากลายเป็นสิ่งมีชีวิตตัวหนึ่งที่รู้จักกันในนาม Brand ซึ่งเป็นบทเรียนของความกระหายในพลัง เพื่อที่จะตามหารูนที่มีพลังระดับโลกในตำนาน Kegan ได้ทรยศเพื่อน ๆ และชิงมันมาเพียงผู้เดียว และในทันใดนั้น ความเป็นมนุษย์ของเขาก็ได้หมดไป วิญญาณของเขาได้มอดไหม้ไป ร่างกลายเป็นเปลวเพลิงที่มีชีวิต ตอนนี้ Brand ได้เดินทางไปทั่ว Valoran เพื่อตามหารูนอื่น ๆ และสาบานไว้ว่าจะล้างแค้นต่อสิ่งที่ทำให้เขาต้องทนทุกข์ทรมานไปชั่วกัลปาวสาน

แนะนำสกิล

สกิลติดตัว
Blaze
สกิลของ Brand จะแผดเผาเป้าหมายให้ลุกเป็นไฟ สร้างความเสียหายโดยใช้เวลา 4 วินาที ทับซ้อนได้สูงสุด 3 ครั้ง หาก Brand สังหารศัตรูในขณะที่ศัตรูกำลังลุกเป็นไฟอยู่ เขาจะได้รับมานาคืน เมื่อ Blaze ทับซ้อนถึงจุดสูงสุดบนแชมเปี้ยนหรือสัตว์ป่าขนาดใหญ่ มันจะเกิดความไม่เสถียร โดยจะระเบิดออกภายใน 2 วินาที ทำให้ติดผลของสกิลและสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลในพื้นที่รอบ ๆ เหยื่อที่โดน

สกิน