the Great Steam Golem
Blitzcrank

ตัวละคร

แทงค์

ระดับความยาก

ง่าย / ปานกลาง / ยาก

Blitzcrank นั้นตัวใหญ่ยักษ์ มีความแข็งแรงขนาดที่ว่าแทบจะไม่มีใครทำลายได้ จุดประสงค์ดั้งเดิมที่เขาถูกสร้างมาคือการกำจัดขยะพิษในเมือง Zaun แต่ทว่า เขาคิดว่าหน้าที่หลักของเขาดูมีข้อจำกัดเกินไป เขาจึงดัดแปลงร่างใหม่เพื่อรับใช้ผู้คนที่อ่อนแอใน The Sump เขาได้ต่อสู้อย่างไม่คิดชีวิตเพื่อปกป้องผู้อื่น ยืดแขนออกไปจัดการเหล่าผู้สร้างปัญหาทั้งหลาย

แนะนำสกิล

สกิลติดตัว
Mana Barrier
Blitzcrank ได้รับโล่ตามมานาของเขาเมื่อพลังชีวิตเหลือน้อย

สกิน