the Emperor of the Sands
Azir

ตัวละคร

นักเวท

ระดับความยาก

ง่าย / ปานกลาง / ยาก

Azir เป็นเพียงจักรพรรดิองค์หนึ่งแห่ง Shurima ในอดีตอันไกลโพ้น เขาคือชายผู้ทระนงตนว่าเกือบได้รับชีวิตที่เป็นนิรันดร์ ความโอหังของเขาทำให้เขาถูกทรยศและฆ่าตายขณะที่กำลังฉลองชัยชนะอันยิ่งใหญ่ แต่ตอนนี้เมื่อเวลาผ่านไปนับพันปี เขาได้ถือกำเนิดใหม่ในฐานะเทพผู้ทรงพลัง เมื่อเมืองที่ถูกฝังของเขาผุดขึ้นจากทะเลทราย Azir ตั้งใจที่จะนำพา Shurima กลับสู่ความรุ่งเรืองเฉกเช่นวันวาน

แนะนำสกิล

สกิลติดตัว
Shurima's Legacy
Azir สามารถอัญเชิญ Disc of the Sun จากเศษซากของป้อมปราการฝ่ายพันธมิตรหรือศัตรู

สกิน