The Star Forger
Aurelion Sol

ตัวละคร

นักเวท

ระดับความยาก

ง่าย / ปานกลาง / ยาก

ครั้งหนึ่ง Aurelion Sol เคยใช้ชีวิตอยู่ในความเวิ้งว้างของจักรวาล ท่ามกลางดาวฤกษ์อันน่าอัศจรรย์ที่เขาเป็นผู้สร้าง แต่บัดนี้เขาถูกบังคับให้ใช้พลังมหาศาลของตนรับใช้จักรวรรดิที่เดินทางในอวกาศ ผู้ที่หลอกเขาให้ตกเป็นทาส ด้วยความปรารถนาจะกลับไปเป็นผู้สร้างดาวฤกษ์อีกครั้ง Aurelion Sol จะยอมกระชากหมู่ดาวทั้งหลายลงมาจากฟากฟ้าหากจำเป็นต้องทำ เพื่อให้ได้อิสรภาพคืนมา

แนะนำสกิล

สกิลติดตัว
Center of the Universe
ดวงดาวจะโคจรรอบ Aurelion Sol สร้างความเสียหายเวทเมื่อมันชนเข้ากับศัตรู

สกิน