ข้อมูลระบบ

ขณะนี้ทีมงานรับทราบถึงปัญหารีเพลย์ที่ไม่สามารถใช้งานได้ในขณะนี้ ทีมงานกำลังเร่งหาสาเหตุเพื่อทำการแก้ไขอยู่ครับ